Dane podstawowe

Zespół Szkół Muzycznych im.Czesława Niemena

Imię i nazwisko Dyrektora: Roman Kozicki

adres: ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek

Telefon: +48542311988

Fax: +48542311988

Poczta elektroniczna: sekretariat[at]zsmwlo[dot]edu[dot]pl

Strona internetowa: www.zsmwlo.edu.pl

REGON: 000277138

Jadwiga Olejniczak – inspektor ds. ochrony danych osobowych

adres e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

nr tel. 54 427-01-58

w skład zespołu wchodzą:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

adres: ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek

Telefon: +48542311988

Fax: +48542311988

Poczta elektroniczna: sekretariat[at]zsmwlo[dot]edu[dot]pl

Strona internetowa: www.zsmwlo.edu.pl

REGON: 341391798

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

adres: ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek

Telefon: +48542311988

Fax: +48542311988

Poczta elektroniczna: sekretariat[at]zsmwlo[dot]edu[dot]pl

Strona internetowa: www.zsmwlo.edu.pl

REGON: 341391835

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

adres: ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek

Telefon: +48542311988

Fax: +48542311988

Poczta elektroniczna: sekretariat[at]zsmwlo[dot]edu[dot]pl

Strona internetowa: www.zsmwlo.edu.pl

REGON: 341391864

Obowiązek  informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena z siedzibą we Włocławku ul. Wiejska 29
  • inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Muzycznych im Czesława Niemena jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Ptasia  2a, Włocławek: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo –  składkowych
  • Podane przez Panią/Pana dane  nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora,  instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US itp.;
  • W  procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą uczestniczyć

–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi bhp, usługi medycyny pracy itp.;

– upoważnieni pracownicy administratora,

– instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS,US itp.;

  • podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki, w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>