Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

 • Rejestr pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku.
 • Rejestr zaświadczeń z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
 • Rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku.
 • Rejestr pieczęci obowiązujących w szkole.
 • Rejestr delegacji.
 • Rejestr wypożyczonych instrumentów.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich.
 • Rejestr wydanych znaczków pocztowych.
 • Rejestr wydanych biletów MPK.
 • Rejestr zastępstw doraźnych.
 • Rejestr wypożyczeń dokumentów z Archiwum Zakładowego.
 • Rejestr rzeczy niskocennych.
 • Ewidencja wyjść uczniów poza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.
 • Ewidencja wydanych dyplomów ukończenia PSM II stopnia.
 • Ewidencja imienna wydanych świadectw ukończenia PSM I stopnia.
 • Ewidencja imienna wydanych świadectw ukończenia OSM I stopnia.
 • Ewidencja imienna przyjętych i wydanych giloszy.
 • Ewidencja ilościowa wydanych legitymacji szkolnych.
 • Ewidencja uczniów.

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>